Posted on

COLOSS radna skupina Prehrana provodi istraživanje o prehrani zajednica medonosne pčele.

Anketni upitnik izradila je radna skupina za Prehranu COLOSS koja ujedinjuje svjetske istraživače usmjerene na prehranu pčela (link)

Rezultati anketnog upitnika poboljšati će znanje o: 

Prehrani pčelinjih zajednica tijekom vremena i u prostoru; Kako pčelari shvaćaju potrebu za prihranjivanjem pčelinjih zajednica; Rizicima neuhranjenosti (uključujući gladovanje), tj. kada pčele gladuju? Koji su glavni čimbenici prehrambenog stresa?; Budućim smjernicama prehrane: čemu treba težiti, a što treba izbjegavati u budućnosti?

Anketa je anonimna, a rezultati će biti dostupni ispitanicima i ostalim ključnim sudionicima.

Ispunite ANKETU: