Posted on

Obavijest o produženju roka za popunjavanje ankete o proizvodnji meda u 2022. godini.

U skladu s Prilogom V. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1475 оd 6. rujna 2022. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a i pružanja informacija za praćenje i evaluaciju, Republika Hrvatska obvezna je dostavljati Europskoj komisiji proizvodne i tržišne podatke vezane uz proizvodnju meda. 

U skladu s navedenim, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo Anketu o proizvodnji meda u 2022. godini koja je dostupna svim pčelarima na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede na poveznici:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhi_G7KRhPakbk4DMQqPAQCl81dAw3E2XvMt22WUsOq7Q-PA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Anketa je anonimna i služi isključivo u svrhu izvještavanja Europske komisije.  

Molimo pčelare da ispune anketni upitnik kako bi uzorak bio reprezentativan i prikupljeni podaci bili reprezentativni u davanju vjerodostojne slike hrvatske pčelarske proizvodnje, obzirom da se na istim podacima temelji udio dodijeljenih sredstava od strane Europske komisije za sektorske intervencije u pčelarstvu u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. godine. 

Anketa će biti dostupna za popunjavanje do 18. kolovoza 2023. godine.