Posted on

Obrasci dokumenata koje je pčelar dužan voditi od rednog broja 1. do 11. ( Pčelar je dužan pokazati ih veterinarskoj inspekciji)

1. Obrazac 1: SUGLASNOST OSOBE (pčelara) O OBVEZI PRIJAVLJIVANJA BOLESTI

2. Obrazac 2: IZJAVA POJEDINCA (pčelara) O ZNAKOVIMA BOLESTI

3. Obrazac 3: NACRT/PLAN I REALIZACIJA OSPOSOBLJAVANJA PČELARA

4. Obrazac 4: SAMOKONTROLA

5. Obrazac 5: PRIMJER EVIDENCIJE ČIŠĆENJA (pčelar ispunjava nakon čišćenja)

6. Obrazac 6: PRIMJER OBRASCA ZA KOREKCIJSKE POSTUPKE (ispunjava pčelar)

7. Obrazac 7: NADZOR TEMPERATURE U HLADNJACIMA I ZAMRZIVAČIMA

8. Obrazac 8: POVLAČENJE/OPOZIV (primjer obrasca)

9. Obrazac 9: OBRAZAC ZA PRAĆENJE MEDA

10.  Obrazac 1: PREPORUČENA EVIDENCIJA KONTROLE VMP

11.  Obrazac 2: EVIDENCIJA KONTROLE PADA VAROE

12. Obrazac zahtjeva za registraciju punione: ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I ZAHTJEV ZA IZMJENU/DOPUNU PODATAKA O REGISTRIRANOM OBJEKTU