Posted on

OPERATIVNI PLAN DEZINSEKCIJE KOMARACA NA PODRUČJU GRADA VELIKE
GORICE- ADULTICIDNI TRETMAN KOLOVOZ 2021 – 3. akcija

Tvrtka Eko Standard d.o.o. će temeljem sklopljenog Ugovora o provedbi usluge dezinsekcije
komaraca na području Grada Velike Gorice, KLASA: 351-04/21-01/5, URBROJ: 238-31-13-
02/423-21-3, izvršiti suzbijanje komaraca adulticidnim tretmanom. U natavku donosimo detalje
Operativnog plana za mjere dezinsekcije koje slijede.

 1. VRIJEME IZVRŠENJA MJERA DEZINSEKCIJE
  Akcija br. 2 će se vršiti uzastpno kroz 3 dana, u jutarnjim i večernjim satima:
  Srijeda, 25.08.2021., od 05.00-07.00 i 19.00-21.00
  Četvrtak, 26.08.2021., od 05.00-07.00 i 19.00-21.00
  Petak, 27.08.2021., od 05.00-07.00 i 19.00-21.00
 2. LOKACIJA i VRSTA MJERE DEZINSEKCIJE
  Dezinsekcija adulticidnih oblika komaraca- krilatica, će se provoditi na području I. i II. zone
  komunalnog doprinosa- Velika Gorica, Velika Mlaka i Gradići, te svih naselja koja spadaju pod
  upravljanje Grada Velike Gorice.
  Obilaskom spomenutih područja, naši će djelatnici izvršiti dezinsekciju korištenjem dva
  uređaja za aplikaciju insekticida metodom hladnog zamagljivanja sa vozila u pokretu.
  Raspored mjera prema lokaciji i terminu:

Srijeda, 25.08.2021., od 05.00-07.00

 Naselje Velika Gorica-
Omeđeno: naselje Pleso, Klarići, Ilovnjak, Av. Pape Ivana Pavla II., Zadarska, Kneza Ljudevita Posavskog, Kolodvorska, Bana Josipa Jelačića, Josipovićeva, Ulica S.F. Jape,
Ulica Braće Radić odv., Ulica E. Laszowskog, Sisačka, Seljine brigade, Rakarska, Pleška,
Hrvatske bratske zajednice, Dobrilina, Zagrebačka, Trg kralja Tomislava

 Naselje Gradići-
Omeđeno: Ulica kralja Tomislava, Vladimira Nazora, Gradićka, Hercegovačka

 Naselje Velika Mlaka-
Omeđeno: Ulica N. Kramarića, Velikomlačka, Kovači, Zamlačka, Ivana Gorana Kovačića, Dolenec, Svete Barbare, Školska

Srijeda, 25.08.2021., od 19.00-21.00
 Naselja: Mićevec, Kosnica, Petina, Mala Kosnica, Selnica Šćitarjevska, Črnkovec,
Bapča,
 Šćitarjevo, Drenje Šćitarjevsko, Obrezina, Sasi, Novaki Šćitarjevski,
 Lekneno, Trnje, Strmec Bukevski, Zablatje Posavsko, Sop Bukevski

Četvrtak, 26.08.2021., 05.00-07.00
 Kobilić, Lazina čička
 Ribnica, Novo Čiče, Poljana čička
 Jagodno, Gornje Podotočje, Donje Podotočje, Staro Čiče, Vukovina, Kuče

Četvrtak, 26.08.2021., od 19.00-21.00
 Gornja Lomnica, Lukavec
 Donja Lomnica, Petrovina Turopoljska
 Šiljakovina, Kozjača, Gudci, Markuševec Turopoljski
Petak, 27.08.2021., od 05.00-07.00
 Dubranec, Bukovčak, Vukomerić, Petravec, Prvonižina
 Jerebić, Cerovski vrh, Cvetković brdo, Gustelnica
Petak, 27.08.2021., od 19.00-21.00
 Velika Buna, Mala Buna, Ključić brdo, Okuje
 Mraclin, Lazi Turopoljski, Buševec, Ogulinec
 Turopolje, Rakitovec

 1. SREDSTVA KOJA ĆE SE KORISTITI U SVRHU DEZINSEKCIJE
  Prilikom provedbe dezinsekcijskih mjera suzbijanja odraslih oblika komaraca koristiti će se
  insekticid Neopitroid premium, otopljen u vodi u omjeru 1:9. Predviđena količina radne
  otopine iznosi cca 1.800,00 litara.
  Insekticid posjeduje dozvole za uporabu od Ministarstva zdravstva RH za uporabu u
  naseljenim područjiima.
 2. NAČIN PRIMJENE INSEKTICIDA
  Insekticid će se raspršivati sa zemlje, iz dva vozila u pokretu.
 3. KONTAKT OSOBA NA TERENU
  Voditelj ekipe: Davor Bilokapić, 091/6698-143
 4. PROMJENE
  Ukoliko vremenski uvjeti neće dopuštati provedbu mjera, iste će se obavljati naredni dan ili
  kada vremenske prilike budu povoljne, o čemu ćemo poslati nove obavijesti.

U Zagrebu, 19.08.2021.

Petra Humski, dipl. sanit. ing.

voditelj DDD-a

EKO STANDARD d.o.o. za sanitarnu zaštitu- usluge
dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije
Dr. Luje Naletilića 11a, 10020 Zagreb,
Tel/Fax: 6698-143, Tel:6684-468
e-mail: info@ekostandard.hr
www.ekostandard.hr
OIB: 79915592278 mb:3880249

Obavijestiti:

 1. Grad Velika Gorica
 2. Sanitarna inspekcija
 3. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije
 4. Građani, pčelari
 5. Javna vatrogasna postrojba Velike Gorice
 6. Državni centar za obavješćivanje (112)
 7. Arhiva, ovdje