Posted on

OPERATIVNI PLAN DEZINSEKCIJE KOMARACA NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE- ATULTICIDNI TRETMAN SRPANJ 2021.


PREDMET: Operativni plan dezinsekcije komaraca na području Grada Velike Gorice, srpanj 2021. – 1. akcija
Poštovani,
Tvrtka Eko standard će temeljem sklopljenog Ugovora o provedbi usluge dezinsekcije komaraca na području Grada Velike Gorice, KLASA: 351-04/21-01/5, URBROJ: 238-31-02/423-21-3, od 20.04.2021. godine, izvršiti suzbijanje komaraca adulticidnim tretmanom.
U nastavku donosimo detalje Operativnog plana za mjere dezinsekcije koje slijede.
VRIJEME IZVRŠENJA MJERA DEZINSEKCIJE
Akcija br. 1 će se vršiti dana 16.06.2021., od 05.00-07.00 ujutro
LOKACIJA i VRSTA MJERE DEZINSEKCIJE
Dezinsekcija adulticidnih oblika komaraca- krilatica, će se provoditi na području I. i II. zone komunalnog doprinosa- Velika Gorica, Velika Mlaka i Gradići.
Obilaskom spomenutih područja veličine 700ha, naši će djelatnici izvršiti dezinsekciju korištenjem dva uređaja za aplikaciju insekticida metodom hladnog zamagljivanja sa vozila u pokretu.
Velika Gorica-
Omeđeno: naselje Pleso, Klarići, Ilovnjak, Av. Pape Ivana Pavla II., Zadarska, Kneza Ljudevita Posavskog, Kolodvorska, Bana Josipa Jelačića, Josipovićeva, Ulica S.F. Jape, Ulica Braće Radić odv., Ulica E. Laszowskog, Sisačka, Seljine brigade, Rakarska, Pleška, Hrvatske bratske zajednice, Dobrilina, Zagrebačka, Trg kralja Tomislava
Naselje Gradići-
Omeđeno: Ulica kralja Tomislava, Vladimira Nazora, Gradićka, Hercegovačka
Naselje Velika Mlaka-
Omeđeno: Ulica N. Kramarića, Velikomlačka, Kovači, Zamlačka, Ivana Gorana Kovačića, Dolenec, Svete Barbare, Školska
SREDSTVA KOJA ĆE SE KORISTITI U SVRHU DEZINSEKCIJE
Prilikom provedbe dezinsekcijskih mjera suzbijanja odraslih oblika komaraca koristiti će se insekticid Neopitroid premium, otopljen u vodi u omjeru 1:9. Predviđena količina radne otopine iznosi cca 180,00 litara.
d.o.o. za sanitarnu zaštitu- usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije
Dr. Luje Naletilića 11a, 10000 Zagreb,
Tel/Fax: 6698-143, Tel:6684-468
e-mail: info@ekostandard.hr
www.ekostandard.hr
OIB: 79915592278 mb:3880249
Insekticid posjeduje dozvole za uporabu od Ministarstva zdravstva RH za uporabu u naseljenim područjiima.
NAČIN PRIMJENE INSEKTICIDA
Insekticid će se raspršivati sa zemlje, iz dva vozila u pokretu.
KONTAKT OSOBA NA TERENU
Voditelj ekipe: Davor Bilokapić, 091/6698-143
PROMJENE
Ukoliko vremenski uvjeti neće dopuštati provedbu mjera, iste će se obavljati naredni dan ili kada vremenske prilike budu povoljne, o čemu ćemo poslati nove obavijesti.
U Zagrebu, 14.06.2021.
Petra Humski, dipl. sanit. ing.

Cijeli dokument možete preuzeti u nastavku;
Operativni plan 1. akcija adulticidno