Posted on

Prenosimo članak HPS-a “PČELARI SU OBVEZNI VODITI EVIDENCIJU O PROIZVODNJI U AGRONET SUSTAVU”

Iz APRRRR-a dobili smo tumačenje da su pčelari kao i ostali poljoprivrednici upisani u Upisnik OPG-ova i pčelari upisani u Upisnik poljoprivrednika dužni do 15. svibnja tekuće godine popuniti putem Agronet sustava evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za prethodnu godinu: meda i ostalih pčelinjih proizvoda (matična mliječ, pčelinji vosak, satne osnove, pelud, itd.) te broju pčelinjih zajednica.


Sukladno članku 27. stavak 4. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/18, 32/19) nositelj OPG-a obvezan je voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u i Evidenciju o pruženim uslugama OPG-a iz članka 26. toga Zakona te o tome izvještavati Agenciju.

Sukladno članku 14. Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/19) vlastita poljoprivredna proizvodnja OPG-a i prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda mora biti evidentirana u Evidenciji o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koju vodi nositelj OPG-a prema obrascu iz Priloga 7. toga  Pravilnika (u daljnjem tekstu: Evidencija).

(2) Nositelj OPG-a popunjava obrazac Evidencije putem AGRONET sustava o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini prema uputama za vođenje evidencija koje objavljuje Agencija za plaćanja.

(3) Podatak o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda u Evidenciji iz stavka 2. ovoga članka je podatak o svim prodajama vlastitih poljoprivrednih proizvoda u prethodnoj godini koje je nositelj OPG-a dužan voditi za svaki dan tijekom kojeg je imao prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda u pisanom ili elektroničkom obliku u skladu s propisom kojim se uređuje područje trgovine.

(4) Podaci koji se unose u Evidenciju, ovisno o naravi proizvoda, izražavaju se u kilogramima, litrama ili u komadima.

(5) Nositelj OPG-a je dužan Evidenciju za prethodnu kalendarsku godinu u pisanom zapisu čuvati najmanje dvije godine te je dati na uvid na traženje zakonom ovlaštenoj osobi.

Sukladno članku 119. stavak 2. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20) 2) fizička osoba poljoprivrednik iz članka 3. stavka 1. točke b) toga Zakona obvezna je voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu te o tome izvještavati Agenciju za plaćanja.

Sukladno članku 10. stavak 3., 4., 5., 6. i 7. Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika (NN 62/19, 91/20) nositelj SOPG-a popunjava Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (u daljnjem tekstu: Evidencija) iz Priloga 7. ovoga Pravilnika, u skladu s člankom 119. stavkom 2. Zakona.

(4) Popunjavanje Evidencije obavlja se putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine, a prema uputama za vođenje evidencije koju objavljuje Agencija za plaćanja.

(5) Podatak o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda u Evidenciji je podatak o svim prodajama vlastitih poljoprivrednih proizvoda u prethodnoj godini koje je nositelj SOPG-a dužan voditi za svaki dan tijekom kojeg je imao prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda u pisanom ili elektroničkom obliku u skladu s propisom koji uređuje područje trgovine.

(6) Količine u Evidenciji, ovisno o naravi proizvoda, izražavaju se u kilogramima, litrama ili u komadima.

(7) Nositelj SOPG-a obvezan je čuvati Evidenciju najmanje dvije godine te je na traženje dati na uvid zakonom ovlaštenoj osobi.

Članak možete pročitati i na; http://www.pcela.hr/novost.php?no=319