Posted on

Skupština PU “Turopolje” održati će se dana 05.12.2023. u 19h u restoranu “Za Vašu dušu”, Okuje

Temeljem Statuta Udruge za redovnu skupštinu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine.

2. Prihvaćanje dnevnog reda i nadopuna istog.

3. Izbor radnih tijela Skupštine .

-radno predsjedništvo -3 člana,

-verifikacijska komisija -2 člana,

-zapisničar -1 član,

-ovjerovitelji zapisnika -2 člana,

4. Izvješće verifikacijske komisije

5. Izvješća predsjednika, tajnika, pašnog povjerenika, Nadzornog odbora i Suda časti, te njihova prihvaćanja.

6. Podnošenje neopozive ostavke predsjednika Udruge, Daria Frangena iz osobnih razloga.

7. Prijedlog UO za nova tijela Udruge, kako slijedi:

– za člana UO: Stjepan Šaša,

– za predsjednika Udruge: Miroslav Antolčić.

8. Dopune prijedloga po točki 7.

9. Glasanje o prijedlozima iz točke 7. i 8.

10. Donošenje Odluke o promjeni osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge.

11. Donošenje Plana rada i financijskog plana za 2024.g. (novi predsjednik).

12. Razno.

  1. Zatvaranje Skupštine.

NAPOMENA
U skladu s gore predloženim dnevnim redom na Skupštini PU “Turopolje” će se birati novi predsjednik Udruge i novi član Upravnog odbora Udruge. Članovi Udruge mogu predložiti nekog od članova Udruge za novog predsjednika ili novog člana UO.

Predsjednik Udruge

Dario Frangen