Posted on

 

1.    Mlin i miješalica, u daljnjem tekstu oprema, smješteni su kod  pčelara Brace Rukavine u Turopoljskoj Petrovini,  Zagorska 11a,10410 Velika Gorica, u daljnjem tekstu, domaćin, kako bi se uspostavila potpuna kontrola nad opremom PU Turopolje, u daljnjem tekstu Udruga.

 

2.    Opremu može koristiti isključivo član Udruge, u daljnjem tekstu korisnik.

3.    S opremom radi isključivo domaćin, koji za svoj rad te troškove prostora i energenata dobiva naknadu.

4.    Za nadzor provedbe donesenih pravila zadužen je kolega pčelar Zvonimir Kralj, u daljnjem tekstu nadzornik korištenja opreme.

5.    Miješalica u jednoj turi može miješati 20 kg šećera.

6.    Upotreba meda i peludi u postupku miješanja s miješalicom strogo je zabranjena,  zbog mogućeg širenja Američke gnjiloće pčelinjeg legla, a i drugih pčelinjih bolesti u pčelinjacima članova udruge Udruge i šire.

7.    Korisnik je sam odgovoran za recepture koje koristi, a domaćin je po recepturi korisnika obavezan izraditi pogače.

8.    Dodatke pogači, u daljnjem tekstu tekuću smjesu  korisnik sam  priprema kod kuće za količinu šećera koju je dopremio na obradu.

9.    Evidenciju korištenja opreme provode domaćin i nadzornik korištenja sredstava.

10.Evidencija korištenja opreme sadrži: ime i prezime korisnika, mobilni telefon, datum donošenja materijala na obradu, dogovoreni termin odnošenja  obrađenog materijala, dogovorene djelatnosti, količina šećera, receptura u slučaju ako se koristi miješalica, količinu donesene tekuće smjese, izračun količine tekuće smjese po kilogramu šećera (TM1), potpis korisnika i potpis domaćina, te nakon preuzimanja datum preuzimanja i potpis korisnika.

11.Izračun količine tekuće smjese po kilogramu šećera računa se po formuli: TM1=TM/KS gdje je:

TM1=Tekuća smjesa po kilogramu donesenog šećera izražena u l/kg (litrama po kilogramu)

TM  = Ukupno donesena tekuća smjesa izražena u litrama

KS  =Ukupno donesena količina šećera izražena u kilogramima

12.S domaćinom je moguće dogovoriti dvije djelatnosti:
12.1. Samo mljevenje šećera u  dogovorenom terminu
12.2.  Mljevenje šećera i miješanje u istom dogovorenom terminu.

13.Za korištenje samo mlina naknada domaćinu je 0,50kn/ kg šećera ( 50 lipa po kilogramu donesenog šećera)

14.Za korištenje mlina i miješalice, u izradi pogača, naknada domaćinu je 1,5 kn/kg šećera (1,50 kn po kilogramu donesenog šećera)

15.Dogovor o terminu mljevenja šećera i/ili izrade pogača je isključivo telefonom od 08.00h do 19.00 h s domaćinom, na mobitel : 091 576 4295

16.Domaćin ne pakira pčelinje pogače, već ih samo odlaže u donesene, pripremljene posude korisnika.

17.Korisnik je dužan donijeti veliku plastičnu vreću za smeće, u koju se odlaže ambalaža od šećera te drugo smeće proizašlo od dogovorene djelatnosti te isto sa sobom odnijeti.

 

 

Upravni odbor PU „Turopolje“

 

U Velikoj Gorici 1. siječnja 2016.                                                                      Predsjednik:                                                                                                                                           Dario Frangen