Posted on

Dana 14. ožujka 2017. godine u restoranu „Za vašu dušu“ u Okuju, održano je predstavljanje Lokalne akcijske grupe „Zrinska gora – Turopolje. Predstavljanje su održali zaposlenici LAG-a pred velikim brojem okupljenih članova PU Turopolje.

 

U prvom dijelu Robert Nogićje održao prezentaciju kako bi upoznao prisutne sa svrhom i načinom djelovanja LAG-a te svim mogućnostima koje članstvo u LAG-u pruža. Naime, udruga Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ okuplja članove iz Sisačko – moslavačke i Zagrebačke županije te  kroz LEADER pristup potiče ruralna područja na održivi razvoj svojih zajednica, zaštitu prirodne i kulturne baštine te razvoj društvenih sadržaja u ruralnim zajednicama. Nakon upoznavanja s radom LAG-a,  Siniša Bukal ,stručni voditelj ureda LAG-a,predstavio je mjere Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020, te upoznao prisutne članove Udruge sa informacijama o svim mjerama PRR RH. Najveću zainteresiranost su izazvale mjere 6.1. i 6.3. koje se odnose na mlade i male poljoprivrednike te mjera 4 vezana uz ulaganje u fizičku imovinu. Na kraju, Anamarija Hucika je ukratko predstavila aktualni Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Zagrebačke županije te prenijela osnovne informacije o natječaju za sve koji imaju uvjete za prijavu. Također, pozvala je sve prisutne da joj se obrate u Područnom uredu LAG-a u Vukovini na adresi Stara cesta 14 (zgrada stare pošte) ili uredu u Petrinji.U nastavku se nalaze linkovi na stranice za sve koji se žele upoznati s Mjerama RR RH ili za one koji žele znati više.

Sve o programu ruralnog razvoja: https://ruralnirazvoj.hr/

Brošura o mjerama RR: https://ruralnirazvoj.hr/files/documents/MPS_program-ruralnog-razvoja-RH_200x275_v6-LQ.pdf

Popis mjera s osnovnim informacijama: https://ruralnirazvoj.hr/mjere/

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: https://www.apprrr.hr/

Stranica LAG-a Zrinska gora – Turopolje: https://lag-zrinskagora-turopolje.hr/

Javni poziv Zagrebačke županije: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/145/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-sukladno-odluci-o-p

 

Grad Velika Gorica: https://www.gorica.hr/2017/02/natjecaj-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-u-2017-godini/