Posted on

Vrlo jednostavno možete izraditi jednostavnu i jeftinu varilicu vrećica za pčelinje pogače.

Potreban materijal: 

 

*Drvena ploča (veća od vrećice)

*Tri vijka

*Inox žica (za ožičavanje okvira)

*Žica (spaja konstrukciju i punjač akumulatora ili akumulator)

*Dvije hvataljke za prihvat na akumulator

*Tipkalo za zvono

*Opruga (zatezač žice)

*Drvena letvica (duža od širine vrećice)

 

Postupak izrade:

 

1)    Na drvenu ploču na bočnoj strani pritegnite vijke (ne do kraja), uzmite u obzir duljinu opruge pa treći vijak pritegnite na većoj udaljenosti od njegove dužine da bi mogao napinjati žicu prilikom zagrijavanja.

Zatezač inox žice

2)    Omotajte inox žicu za vijak, pa provucite pored drugog bočnog vijaka te zatim zategnite oprugu žicom za treći vijak.

3)    Žice vodiča struje od akumulatora omotate na bočne vijke.

4)    Na + vodič (žicu) ugradite vanjsko tipkalo za zvono na duljinu koja vam odgovara da možete tipkalo pritiskati nogom.

Postupak zavarivanja: 

1)    Postavite napunjenu vrećicu na ploču preko žice pa sa letvicom pritisnite vrećicu na žicu.

2)    Nogom pritisnite tipkalo 2-3 sekunde (ovisi o jakosti struje) 

3)    Maknite letvicu i vrećica je zavarena.