Posted on

TRETIRANJE KOMARACA 23. – 25.8.2022.

Utorak, 23.8.2022., od 4:30 do 7:00 sati i to na sljedećim lokacijama: 

I. Lokacija
Naselje MIĆEVEC, naselje VELIKA KOSNICA, naselje PETINA, naselje MALA KOSNICA, naselje SELNICA ŠČITARJEVSKA i naselje ČRNKOVEC
II. Lokacija
Naselje ŠČITARJEVO, naselje DRENJE ŠČITARJEVSKO, naselje OBREZINA, naselje SASI, naselje NOVAKI ŠČITARJEVSKI i naselje BAPČA
III. Lokacija
Naselje LEKNENO, naselje TRNJE, naselje STRMEC BUKEVSKI, naselje ZABLATJE POSAVSKO i naselje SOP BUKEVSKI

U utorak, 23.08.2022. u predvečerenjem terminu od 19:00 do 21:00 sati na rasporedu su:

IV. Lokacija
Naselje KOBILIĆ, naselje LAZINA ČIČKA i naselje NOVO ČIČE
V Lokacija
Naselje RIBNICA, naselje JAGODNO i naselje DONJE PODOTOČJE
VI Lokacija
Naselje GORNJE PODOTOČJE, naselje STARO ČIČE, naselje VUKOVINA, naselje KUČE i naselje POLJANA ČIČKA

U srijedu, 24.08.2022., u ranojutarnjem terminu od 4:30 do 7:00 sati idu:

VII Lokacija
Naselje GORNJA LOMNICA i naselje LUKAVEC
VIII Lokacija
Naselje DONJA LOMNICA i naselje PETROVINA TUROPOLJSKA
IX Lokacija
Naselje ŠILJAKOVINA, naselje GUDCI i naselje MARKUŠEVEC TUROPOLJSKI

U srijedu, 24.08.2022., u predvečerenjem terminu od 19:00 do 21:00 sati na rasporedu su:

X Lokacija
Naselje DUBRANEC, naselje BUKOVČAK, naselje VUKOMERIĆ, naselje PETRAVEC i naselje
PRVONOŽINA
XI Lokacija
Naselje JEREBIĆ, naselje CEROVSKI VRH, naselje CVETKOVIĆ BRDO i naselje GUSTELNICA
XII Lokacija
Naselje KOZJAČA i naselje KLJUČIĆ BRDO

U četvrtak, 25.08.2022. u ranojutarnjem terminu od 4:30 do 7:00 sati zaprašivanje je:

XIII Lokacija
Naselje VELIKA BUNA, naselje MALA BUNA , naselje OKUJE i naselje KUŠANEC
XIV Lokacija
Naselje MRACLIN, naselje LAZI TUROPOLJSKI i naselje OGULINEC
XV Lokacija
Naselje TUROPOLJE, naselje BUŠEVEC i naselje RAKITOVEC