Posted on

Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini.

Obavještavamo Vas da je dana 11. kolovoza 2023. godine u “Narodnim novinama”  broj 93/23 objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini. 

Prihvatljivi pčelari kao korisnici za potporu su pčelari kod kojih je potvrđen pomor pčela od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske te su isti pčelari navedeni u Izvješću o inspekcijskim nadzorima na stradalim pčelinjacima tijekom proljeća 2023. godine, zaključno s 1. srpnja 2023. godine.  

Pravilnik se nalazi na web-stranicama Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/93/1416/pdf

U prilogu šaljemo i Obrazac zahtjeva za potporu pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica

Potpisani Zahtjev dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede isključivo preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu:  

Ministarstvo poljoprivrede, Ilica 101, 10000 Zagreb, u razdoblju od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika

Iznos potpore iz Programa određuje se razmjernom raspodjelom financijskih sredstava iz Programa u skladu s brojem stradalih
pčelinjih zajednica, a najviše do iznosa od 130,00 EUR po pčelinoj zajednici.
Za potporu su prihvatljivi pčelari koji su podnijeli Zahtjev za potporu, a koji su na dan 1. srpnja 2023. godine upisani i ažurirani u Evidenciji za 2023. godinu i kod kojih je na temelju Izvješća o inspekcijskim nadzorima na stradalim pčelinjacima tijekom proljeća 2023. godine te zaključno s 1. srpnja 2023. dostavljenog od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske potvrđen pomor pčela.