Posted on

Pravilnik o provedbi Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje (NN 91/23)

Objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje (NN 91/23), dostavljamo vam poveznicu na predmetni pravilnik: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_91_1409.html

·         Iznos potpore

Jedinični iznos potpore određuje se raspodjelom predviđenog financijskog iznosa unutar mjere/podmjere navedenog u  Programu, a razmjerno prema ukupnom broju prihvatljivih pčelinjih zajednica za koja se ostvaruje pravo na potporu u najvišem iznosu za: – Mjeru 6. do 3,00 eura po pčelinjoj zajednici

·         Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

·         Iznimno podnositelji zahtjeva Mjere 6. a koji nemaju pristup AGRONET zaštićenoj mrežnoj aplikaciji podnose Zahtjev na obrascu »Zahtjeva za potporu Mjeru 6«.

·         Poveznica za Zahtjev za mjeru 6.:

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2023/08/Zahtjev-za-Mjeru-6.-Potpora-sektoru-pcelarstva.pdf

·         Zahtjev za potporu podnosi se od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. kolovoza 2023. godine

Način podnošenja zahtjeva /pojašnjenje

Pčelari, podnositelji koji su evidentirani u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava odnosno posjeduju matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) dužni su Zahtjev za Mjeru 6. popuniti putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Nakon podnošenja zahtjeva u Agronet aplikaciji popunjen zahtjev potrebno je isprintati , potpisati i dostaviti APPRRR-u zajedno sa sljedećim Izjavama:

Izjavu o povezanim subjektima podnositelj zahtjeva dostavlja jednu ovisno je li podnositelj zahtjeva ima ili nema povezane subjekte!!

Zahtjev je potrebno popuniti, ovjeriti i dostaviti s prilozima (prilozi: jedna od Izjava o povezanim subjektima i Izjava o primljenim potporama)  preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d,     10 000 Zagreb, s naznakom: „Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima biljne i stočarske proizvodnje“ u razdoblju od 5. do 31.8.2023.

Podnositelji zahtjeva Mjere 6., a koji nemaju pristup AGRONET zaštićenoj mrežnoj aplikaciji podnose Zahtjev na obrascu »Zahtjeva za potporu Mjeru 6« s prilozima (prilozi: jedna od Izjava o povezanim subjektima i Izjava o primljenim potporama)  preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu APPRRR-a.

Napomena: Zahtjeve obavezno potpisati i navesti datum.