Posted on

Zadnjih nekoliko godina paše nisu izdašne. Nerijetko  je situacija u kojima pčele nisu poklopile sav med, jer ćelije saća nisu dovoljno pune s medom. Koristeći metodu protresanja saća možemo provjeriti  je li u ćelijama nektar, ali ne možemo sa sigurnošću utvrditi i je li postotak vlage u nepoklopljenom medu zadovoljavajući, tj. ispod 20% vlage. S tim saznanjem krenuo sam u nabavu ručnog optičkog refraktometra.

Optički refraktometar (slika 1.) sastoji se od: a) prizme, b)  pokrovne pločice prizme c) kalibracijskog vijka, d) regulatora fokusa, e) okulara. Radi na principu fizikalnog zakona loma (refrakcije) svjetla  gdje se prelaskom svjetla iz jedne prozirne tvari u drugu, svjetlost lomi pod određenim kutom i to na graničnoj ravnini gdje se dvije tvari dodiruju. Kut se zove indeks loma svjetlosti i uz standardne uvjete temperature i gustoće tvari on je konstantan i mjeri se u stupnjevima (kutnim). Ta fizikalna pojava iskorištena je za optičko određivanje specifične težine, a iz čega proizlaze i ostale vrijednosti mjerenja.

Slika 1                                                                               

 

Slika 2.

 

Pogledom kroz okular, uz istovremeno okretanje prizme prema izvoru svjetlosti te regulirajući fokus okrećući gumeno tijelo regulatora fokusa, uočit ćemo podjelu kao na slici 2. Na lijevoj strani nalazi se skala u stupnjevima Baumea (Bé),  srednja skala je u stupnjevima Brixa, dok je na  desnoj strani nama najzanimljivija skala s postotkom vlage. Osim tih skala vidimo i nultu liniju na 78,8% Brixa. Ona je potrebna za kalibraciju refraktometra. Stupanj Brix-a odgovara 1g šećera na 100 grama otopine, što vrijedi i za stupnjeve Baumea. Razlika je  u načinu baždarenja, u kojoj se za °Brixa koristi čista saharoza, a za ° Baumea (Bé) koristi otopina natrij klorida. Otuda  različite skale. Neki odnosi prikazani su u slijedećoj tablici koja služi i za jednostavno preračunavanje.

Tablica 1.

Stupnjevi Brix-a

g/l šećera

Kg/i  specifična težina

Stupnjevi Baumea (Bé)

6

61,1

1,019

3,35

8

82,6

1,028

4,46

10

106,1

1,036

5,57

12

125,8

1,043

6,68

14

147,3

1,053

7,79

38

443,0

1,163

20,89

40

470,0

1,174

21,97

42

498

1,185

23,04

44

526

1,194

24,10

46

553

1,203

25,17

64

838

1,308

34,53

66

872

1,320

35,55

68

906

1,332

36,53

70

941

1,344

37,36

 

Za kalibraciju se kapne dioptričko ulje na prizmu a). Prizma se poklopi pokrovnom pločicom b) i i laganim pritiskom pokrovne pločice raširimo ulje po površini prizme, da pri tome ne bude zračnih mjehurića ili nečistoća. Okrećemo kalibracijski vijak c) sve dok se linija noć/dan ne poklopi s nultom linijom (78,8% Brix). Referentna temperatura je 20°C. Za svaki  niži stupanj temperature okoline, oduzimamo određenu vrijednost prema tablicama iz naputaka o upotrebi, a za svaki viši stupanj dodajemo vrijednost. Na sreću, ovaj refraktometar ima funkciju automatske temperaturne kompenzacije, pa na to ne moramo obraćati pozornost.

Mjerenje vlage u medu vrši se na isti način kao i kalibracija. Stavimo dvije do tri kapi meda na prizmu a), poklopimo  ga s pokrovnom pločicom i laganim pritiskom na pločicu raširimo med po prizmi. Nakon toga usmjerimo prizmu prema izvoru svjetlosti, izoštrimo sliku i na crti noć/dan očitamo količinu vlage (slika 3.) . Nakon očitanja očistimo prizmu mekom i vlažnom pamučnom krpom te je u potpunosti obrišemo i suhom pamučnom krpom. Refraktometar nikako ne prati u vodi da u unutrašnjost instrumenta ne dođe voda. U tom slučaju instrument bi bio potpuno neupotrebljiv.

Slika 3. Očitanje vlage u medu je 17,5%.

 

Inače optički refraktometar dolazi u plastičnom kućištu sa spužvastom podlogom, pa je tako zaštićen od mehaničkih udara. Oprema koja se dobije u kompletu je odvijač za kalibraciju, plastična pipeta za uzimanje uzoraka i krpica za čišćenje okulara, što je prikazano na slici 4.

Slika 4.

 

 

Pri kupovini ručnog optičkog refraktometra treba obratiti pažnju na tip koji ćemo kupiti. Postoje refraktometri i za niže vrijednosti, npr. do 18°Brixa (za razliku refraktometra za med 90°Brixa)  i ako pogledamo tablicu 1. vidimo da s takvim refraktometrom ne bi bilo moguće izmjeriti količinu vlage u medu. Naime, količina šećera za pojmove pčelara je vrlo niska, a sve skale su povezane pa se takvi refraktometri koriste za mjerenje količine saharoze u moštu.