Posted on

SUFINANCIRANJE NABAVE ŠEĆERA ZBOG GUBITAKA MEDONOSNOG POTENCIJALA

U cijelosti prenosimo tekst HPS-a o financiranju nabave šećera zbog stradavanja medonosnog bilja uzrokovanog nepovoljnim meteorološkim prilikama.

Ministarstvo poljoprivrede RH je na inicijativu Hrvatskog pčelarskog saveza izradilo Program potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala, a sve temeljem podataka s terena o nedostatku pčelinje paše zbog stradavanja medonosnog bilja uzrokovanog nepovoljnim meteorološkim prilikama.

Hrvatski pčelarski savez je putem svojih udruga članica dostavio Ministarstvu poljoprivrede predmetne podatke s terena.

Dana 18. lipnja 2021. navedeni Program bio je objavljen na e-Savjetovanju, koje je završilo 25. lipnja 2021. s izvješćem od 30. lipnja 2021.

Nadalje, Program je bio na dnevnom redu 71. sjednice Vlade Republike Hrvatske održane 29. srpnja 2021.S obzirom na brojne upite pčelara zadnjih tjedana vezane uz način dodjele predmetne potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala kroz sufinanciranje realizirane nabava šećera za prihranu pčela objavljujemo dostupne informacije.

Naime, provedbeni akt (pravilnik) još nije službeno objavljen, a rok za nabavu šećera naveden u Programu potpore se bliži kraju.

Stoga, temeljem Programa potpore uvjeti za sufinanciranje realizirane nabave šećera za prihranu pčela su kako slijedi:

• kupovina šećera mora biti obavljena u razdoblju od 1. ožujka 2021. do zaključno s 1. rujna 2021. godine;

• računi za kupljeni šećer moraju biti R1;

• korisnici su pčelari upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;

• korisnici moraju biti upisani u Jedinstveni registar domaćih životinja i imaju prijavljen i ažuriran broj košnica u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu (dalju u tekstu: „EPP“);

• potpora se dodjeljuje za pčelinje zajednice u stacionarnim i selećim pčelinjacima.Napominjemo kako će iznos sufinanciranog dijela po pčelinjoj zajednici ovisiti o broju korisnika s prijavljenim količinama šećera za sufinanciranje te broju prijavljenih/ažuriranih pčelinjih zajednica u EPP-u za 2021. godinu, a najviše do 20,00 kuna po pčelinjoj zajednici.

Nadalje, čim provedbeni akt (pravilnik) bude službeno objavljen Hrvatski pčelarski savez će odmah na svojoj web stranci objaviti daljnje informacije. http://pcela.hr/…/pdf/Program_potpore_pcelarima_secer.pdf